วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ทางร้านฯ เปิดให้บริการปกติ.

ประกาศแจ้งจากทางร้าน


วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ทางร้านฯ เปิดให้บริการปกติ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น.


ขอบคุณครับ