ร้านค้าพันธมิตร

ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (covid-19)  แน่นอนว่าร้านค้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งนั้น ทางร้านฯ จึงต้องการร่วมเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (ขอแค่ให้ลูกค้า และตัวเราเอง  ที่อยู่ในสภาวะที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (covid-19) ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยที่ไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนประกอบการ

สุดท้าย ทางร้านฯ หวังว่า ช่องทางนี้จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการกระจายสินค้า ในยามที่เศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ได้ไม่มากก็น้อยครับ

-- บริษัท เฟมัส โพสต์ จำกัด --


ค้นหาย่อย